SYNAPSE KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 1. TANIMLAR

 

 • Medlink Bilişim Teknolojileri ve Danışmanlık Anonim Şirketi: (Bundan böyle Synapse olarak anılacaktır) aşağıda tanımlanmış olan “İçerik”’e ulaşmaya yardımcı olan, aynı zamanda kullanıcılar arası mesajlaşma ve iletişimi sağlayan bir hizmettir. Bu hizmete aşağıda tanımlanmış olan kullanıcılar (ÜYE), Synapse’ın internet sitesinden (Site) veya platformlarda yer alan mobil uygulaması (Uygulama) üzerinden ulaşabilirler.

 • Hizmetler   : Yukarıda Synapse‘ın tanımında yer alan Site ve Uygulama üzerinden ulaşabilen toplu içeriklerin tümü hizmetler olarak tanımlanmaktadır.

 • İçerik ", Doğrulanmış Kayıtlı Kullanıcı ve Synapse tarafından sağlanan veriler, metinler, grafikler, resimler, görseller, ses ve video kayıtları, müzik eserleri, özgün çalışmalar, teknik bilgiler, mesajlar veya diğer materyalleri ifade eder. İçerik Synapse tarafından sınıflandırılır ve ulaşım şartları iş bu kullanıcı sözleşmesinde oluşturulur. İçeriğin belirli alanlarına ulaşmada farklı izin veya hükümler kullanıcıdan talep edilebilir. İki hüküm arasında çekişme olduğu takdirde Synapse tarafından sunulan hüküm geçerlidir.

 • "Synapse İçerik", Doğrulanmış Kullanıcı içeriğinden bağımsız olarak Synapse tarafından lisansı alınmış ve kullanım için Synapse tarafından sunulan içeriği ifade eder.

 • "Kayıtlı Kullanıcı", aşağıda belirtilen ve Synapse’ın hesap kayıt işlemini tamamlayan, aşağıda "Hesap Kaydı" bölümünde açıklanan gerçek veya tüzel kişidir.

 • "Doğrulanmış Kullanıcı" (ÜYE) 1219 sayılı Kanunun 1.maddesi ve 29.maddesi gereğince hekim şartlarına haiz olmak ve Sağlık Bakanlığı veri tabanında hekim olarak kayıtlı kullanıcıdır. 

 • "Doğrulanmış Kullanıcı İçeriği", (ÜYE İçeriği) Kayıtlı Bir Kullanıcının Hizmetlerle erişilebilir hale getirilmesi ile yapmış olduğu yayınlar, yüklemeler ve iletiler içeriğinin tamamını ifade etmektedir.

 • "Doğrudan Mesajlaşma", Üyeler arası iletişime yarayan, Synapse'ın doğrudan mesajlaşma özelliği anlamına gelir.

 • “Kullanıcı Sözleşmesi”: ÜYE ile Synapse arasındaki Hizmetlerin kullanım şartlarını belirleyen Synapse tarafından düzenlenmiş sözleşme anlamına gelmektedir.

 

 1. KULLANICI KAYDI ve ÜYE ÖZELLIĞİ

 1. UYGUNLUK

Synapse hekimler için kapalı bir platform olup, Türk mevzuatında hekimleri için tanımlanan 1219 sayılı Kanunun 1.maddesi ve 29. maddesi gereğince hekimlik şartlarını taşımak gerekmektedir.

 1. SORUMLULUK

ÜYE tarafından paylaşılan veriler güncel, doğru ve hukuka uygun olmak zorundadır. Paylaşılan tüm verilerden dolayı sorumluluk ÜYE’ de bulunmaktadır. Synapse’ın bu verilerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

 1. KAYIT

ÜYE’ lik sıfatına haiz olabilmek için öncelikle kayıt formunda belirtilen İsim-Soy isim, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Baba Adı, Doğum Tarihi kullanıcı adı, e-posta adresiniz, tıbbi uzmanlık alanınız ve istenen diğer bilgilerin Kayıtlı Kullanıcı tarafından sağlanması gerekmektedir. ("Kayıt Verileri").ÜYE bilgilerin girişini yaptıktan “Kayıt OL” seçeneğine tıklayarak sisteme girişini yapmaktadır. Synapse 24 saat içinde kendi sistemi üzerinde doğrulamayı yapmasının ardından kayıtlı kullanıcı sıfatına haiz kullanıcıları “Tanımlar” bölümde özellikleri belirtilen ÜYE sıfatına getirecektir.

ÜYE veya Kayıtlı Kullanıcı; İş bu kayıt verilerini sağlayarak, Verilerin (a) doğru ve güncel olduğunu (b) Siteye kayıt olma şartlarına haiz olduğunu (c) her zaman doğru, güncel ve eksiksiz olacağını taahhüt ve garanti etmektedir. Kayıt verileri Synapse’ e sağlanması ile beraber, Synapse Üyelik aşamalarının tamamlanması için vekil tayin edilmiştir.  Yanlış, güncel olmayan veya eksik bir veri sağlandığı veya Synapse tarafından tespit edildiği takdirde, Synapse hesabınızı askıya alabilir veya feshedebilir, bununla birlikte ÜYE tarafından Hizmetlerin şimdiki veya ileriki bir tarihte kullanımı Synapse tarafından engellenebilir.

Hizmetin kullanımı sırasında, önemli miktarda İçerik paylaşımı olacağından dolayı veri kullanımı ve iletimi açısından bir yoğunluk olacaktır. Bu sebeple İnternet servis sağlayıcınız tarafından ücretlendirilebilecek veya Hizmetin kullanımından kaynaklanabilecek tüm veri ücretlerinden yalnızca ÜYE sorumludur.

ÜYE tarafından Kayıt Ol seçeneğinin işaretlenmesi ve ardından Synapse kanalıyla üyelik aşamalarının tamamlanması ile iş bu Kullanıcı Sözleşmesi kabul etmiş sayılmaktadır. Bu sözleşmenin kabul edilmesinin sonucu olarak, ÜYE iletişime ve anlık bildirimlere tabi tutulabilecektir. Bu özellikten ÜYE tek taraflı olarak vazgeçebilir. Ancak ÜYE hiçbir şekilde sözleşmenin eki niteliğinde olan Gizlilik/ Kişisel Verilerin Korunması Politikasından veya iş bu sözleşmenin İçerik bölümünde belirtilen şartlardan vazgeçemeyecektir.

Kayıtlı Kullanıcı Verisinin Synapse tarafından doğrulaması yapılamadığı takdirde, söz konusu veriler derhal silinecek veya anonim hale getirilecektir.

 1. ÜYELİK / KULLANIM ÜCRETLERİ.

Hizmetlerin kullanımı için sözleşme kapsamında herhangi bir ücret öngörülmemiştir. Bununla birlikte, Synapse, tamamen kendi inisiyatifi ile Hizmetler'i kullanmak için veya iletişim hizmetlerini kullanılması için ÜYE’ den ücret talep etme ve bunlardan ücret tahsil etme hakkını saklı tutmaktadır. Synapse, böyle bir ücret uygulaması yapmadan önce ÜYE ile yeni bir sözleşme konusunda anlaşacak olup, buna ilişkin kullanıcı şartları güncellenecektir.

 1. HESAP GÜVENLİĞİ

ÜYE, Hizmetlere Synapse tarafından sağlanan bir Kullanıcı Adı ve Şifre ile ulaşacaktır. Kayıt olurken ÜYE’ ye atanan Kullanıcı Adı, Şifre ve Kodlar sizin Kullanıcı Bilgilerinizi oluşturmaktadır. Kullanıcı Bilgilerinin güvenliğinden ÜYE tek başına sorumludur. ÜYE Kullanıcı Bilgilerinin gizliliğinden, 3.kişiler tarafından kullanılmamasından veya kullanılması dolayından oluşan kayıp ve zararlardan şahsen sorumludur. Hesap güvenliğinin tehdit edilmesi veya bir risk oluşması durumunda ÜYE söz konusu durumu derhal Synapse’a bildirmekle yükümlüdür. Synapse hesap bilgilerinizin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi veya çalınması durumunda herhangi bir sorumluluğu olmadığını beyan etmektedir. Hizmetlere yetkisiz bir şekilde ulaşılmaya çalışılması Synapse tarafından tespit edildiği takdirde, 5651 sayılı Mevzuat gereğince gerekli mercilere başvurma hakkını saklı tutmaktadır. Synapse tarafından 5651 sayılı Mevzuatta belirlenen kurumlara başvuru yapabilmek adına yapılan bildirimleriniz Synapse veri kayıt sistemlerine işlenmektedir.

 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Synapse, Hizmetler bakımından yayını durdurma, yayını bir süre erteleme veya sona erdirme hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Ayrıca Synapse iş bu sözleşmenin hükümlerini de tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Synapse, Bir sözleşme değişikliği olması halinde güncel durumu bildirmekle yükümlüdür. ÜYE Hizmetler’i kullanmayı devam etmesi halinde sözleşmenin değiştirilmiş olan maddelerini Borçlar Kanunu anlamında zımnen kabul etmiş sayılır.

 1. GİZLİLİK

Synapse Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve “Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni” ni kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Bu kişisel verileriniz, aynı amaçlara yönelik olarak; Synapse’ın sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz yurt içi ve/veya yurt dışındaki 3.kişilerle paylaşabilecektir. ÜYE tarafından paylaşılan kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına yönelik olarak Synapse gerekli olan bütün yükümlülüklerine yerine getirmektedir. Synapse, bu kapsamda ÜYE’nin sağladığı kişisel verileri “Gizlilik/ Kişisel Verilerin Korunması Politikası”na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. “Gizlilik/ Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni” işbu Synapse Kullanım Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. ÜYE, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak “Gizlilik/ Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”nde belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Bununla birlikte politika kapsamında elektronik iletişim izninin verilmesi ile ÜYE kendisine her türlü ticari elektronik iletişimin yapılmasını kabul etmektedir.  Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için “Gizlilik/ Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”mizi inceleyebilir ve info@synapseapp.coadresine elektronik posta göndererek KVKK madde 11’de belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz.

 1. İÇERİK

 1. PAYLAŞIM İÇERİĞİ

ÜYE, Site veya Uygulama kapsamında paylaştığı içeriğin hukuka uygun yollarla alındığını garanti etmektedir.  Kişileri belirlemeye yarayan, kişilere ait özel bilgileri içeren verilerin Hizmetler üzerinde paylaşılması mümkün değildir.

Synapse temel itibari ile eğitim amacıyla kamu sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi ve düzenlenmesi amacını taşımaktadır. Paylaşımlar kesinlikle bir tedavi yönteminin bilimsel ve tıbbi olarak uygulanması açısından destekleyici, tavsiye edici ve teşvik edici nitelikte olamayacaktır. Bu amacın dışında yapılan paylaşımlar Synapse tarafından silinecektir. Bununla Synapse tarafından Hizmetler kapsamında sunulan yardımcı araçlar ile kişisel bilgilerin anonim hale getirilmesi sağlanabilecektir. Eğer paylaşılan içerik 6698 sayılı Kanun anlamında kişisel bilgi mahiyetinde bir bilgi olması durumunda doğabilecek zarardan ÜYE sorumludur. Bu sebeple Kanun’da tanımlanan mahiyette kişisel veri bulunması durumunda ÜYE bu içeriği verilen programla anonimleştirme veya eklememe zorunluluğundadır.

ÜYE, Hizmetler’den yararlandığı sırada, ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Synapse ortamına eklediği, yorumların ve dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun 5651 Sayılı Kanun uyarınca kendisine ait olduğunu ve Synapse’ın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, Synapse’ın bu içeriği yayımlayıp yayımlamamakta, sonradan silmekte serbest olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÜYE, Synapse tarafından sağlanan Hizmetler’de, bazı hallerde Medeni Kanun’un 11. maddesi anlamında ergin olmayan kişilere ait içeriğin ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle Synapse’ın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÜYE, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı içeriğe sahip mesaj veya yorum göndermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÜYE’ nin paylaşım içeriklerini tedavi kapsamında kullanması sebebi ile 3.kişilere bir zarar gelmesi durumunda paylaşımı yapan ÜYE’nin ve Synapse’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 1. İÇERİK HAKLARI

ÜYE, Fotoğraflar ve videolar gibi fikri mülkiyet hakları kapsamında bulunan içerikler için, tarafımıza, gizlilik ve uygulama ayarlarınıza tabi olmakta olan şu izni vermektedir.  Şöyle ki, tarafımıza, paylaştığınız içeriklerle ilgili olarak fikri mülkiyet hakkı olan herhangi bir içeriği kullanmamız için münhasır olmayan, devredilebilir, alt lisans atanabilir, telifsiz, uluslararası bir lisans verirsiniz (Fikri Mülkiyet Lisansı). ÜYE iş bu Lisans’a ilişkin 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların Synapse’e devredildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE tarafından yapılan paylaşımlarda mevzuat hükümlerince herhangi bir ihlal olması halinde Synapse’in bu ihlalden dolayı sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu paylaşımdan dolayı Synapse aleyhine bir zarar doğması halinde oluşan zarar ÜYE’ den tazmin edilebilecektir.

 1. REKLAM İÇERİĞİ

Synapse hizmetleri reklamlar veya promosyonlar içerebileceği ÜYE tarafından kabul edilmektedir. Hizmetler kapsamında sunulan reklam ve promosyonlar sonucunda herhangi biriyle kişisel, profesyonel veya ticari ilişkiler kurmak, ÜYE tarafından seçilmesi halinde, bundan sonraki ilişki tamamen ÜYE veya ilişki kurulan kişi arasındadır. Synapse’in Üye ile reklam veren arasındaki işlemler neticesindeki oluşabilecek kayıp veya zararlardan herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 1. SORUMLULUK

 1. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK VE RUCÜ HAKKI

Synapse; Üye tarafından Siteye yerleştirilen bilgilerin ve materyallerin içerik ve yapılarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk almamaktadır. Kullanıcı, eklediği bilgilerin doğruluğundan ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğinden bizzat ve münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Üye, Sitedeki eylemlerinden dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan ve kanuna aykırı eylemlerinden tamamıyla sorumludur. Bu eylemlere sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile doğru olmayan bilgilerin verilmesi, mesleki sırların veya başka sırların açıklanması, kişisel hakların veya telif haklarının veya benzer hakların ihlal edilmesi ve ilan / reklam yasağı da dahildir. Synapse bu konuda herhangi bir zarara uğraması durumunda ÜYE Synapse’ı zarara uğradığı konu ile ilgili olarak tazminle yükümlüdür.

 1. SİTE VE UYGULAMA İÇİ SORUMLULUK

Synapse, Hizmetlerin tamamının veya bir bölümünün hatasız bir şekilde çalışacağına dair herhangi bir garanti vermemektedir.  Hizmetlerin tam olarak çalışmamasından dolayı herhangi bir kayıp ve zarar yaşandığı takdirde Synapse ‘in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 1. İDARİ VE ADLİ MAKAMLARA KARŞI SORUMLULUK

Belirli bir Üye’ye ait bilgilerin kanuna aykırı olduklarına dair bir resmi makamdan Synapse’a bildirim gelir de bu bilgilere erişim engellenirse, Synapse, bu bilgilere erişimin engellenmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlardan söz konusu Üye’ye karşı sorumlu tutulamaz.

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Hizmetler kapsamında Synapse tarafından kullanılan tüm logo, hizmet markaları, uygulamalar, markalar Synapse’in tescilli markaları olup, 3. Kişiler tarafından kullanılamayacak niteliktedir. Böyle bir ihlal olması durumunda Synapse tarafından mevcut mevzuat kapsamında adli ve cezai prosedürler işletilecektir.

 1. FESİH, HESABIN ASKIYA ALINMASI VE ÜYELİĞİN SONA ERME HALLERİ

 1. FESİH

ÜYE, Hizmetlerden yararlanmayı bırakmak istemesi halinde keyfiyeti info@synapseapp.coadresine göndereceği maille bildirecektir. Mail ile bildirimin ardından Synapse kullanımı 7 gün içerisinde sona erdirilecektir.

 1. HESABIN ASKIYA ALINMASI

Sözleşme’de belirtilen koşullara uyulmaması halinde Synapse tek taraflı olarak üyenin hesabına askıya alabilecektir. Bu hususta kendisine bildirim yapılacak eğer bu bildirime rağmen ÜYE koşullara uymamaya devam etmekte ısrar ederse iş bu Kullanıcı Sözleşmesi fesih edilerek ÜYE’nin Hizmetlere erişimi tamamen engellenecektir.

 1. ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

ÜYE’nin vefat etmesi veya fiilen Synapse’i kullanımının mümkün olmaması durumunda ve/veyaSynapse’in kanunen fesh edilmesi veya tasfiyesi halinde ve/veya Synapse hizmetinin sonlandırması halinde, işbu Kullanıcı Sözleşmesi kendiliğinden sona erecektir. İşbu Synapse Kullanıcı Sözleşmesi’nin herhangi bir surette sona erdiği hallerde Synapse, ÜYELER’den herhangi bir tazminat veya ücret talep etmemektedir. Aynı şekilde ÜYELER de,Kullanıcı Sözleşmesinin herhangi bir surette sona ermesi halinde, Synapse’denherhangi bir tazminat vb. talepte bulunamayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

 

 1. SON HÜKÜMLER

 1. UYGULANACAK HUKUK

ÜYE ile Synapse arasındaki ilişkiler, Türkiye Cumhuriyeti kanunları tarafından düzenlenmektedir. Kullanıcı Sözleşmesi’nin düzenlemediği konularda ilgili mevzuat hükümleri bağlayıcıdır.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Verilen Hizmetlere alakalı anlaşmazlıkların çözümünde, Synapse’in genel merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler yetkilidir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Sistemde kayıtlı üyelik bilgileri ve kişisel veriler, Synapse Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ’ne tâbi olacak şekilde, üyelik sona erdikten sonra da, üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu Synapse Kullanıcı Sözleşmesi’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta, Synapse’de saklanan veriler ile ÜYE kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

 

 1. BİLDİRİMLER

Sitede yaşanan aksaklıklara ilişkin bildirimlerle beraber, sitede yayınlanmış içeriğe ilişkin bütün taleplerin Borçlar Kanunun 14.maddesinde öngörülen şekillerde yapılması gerekmektedir. E-mail ile yapılan gönderimlerde gönderimin altına tarih notu da eklenmelidir.

 1. YÜRÜRLÜK

İşbu Synapse Kullanıcı Sözleşmesi, ÜYE’nin kaydının onaylanmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.